I've moved

*****************************
I've moved to another hosting. Click here.
I will no longer post updates in this account.
Please update your bookmark.
Future version of MLRT will be published and released on that site.
Thanks.

***********************************************

Wednesday, June 03, 2009

7-zip sebagai alatan backup folder mudah

7-zip adalah aplikasi mampat/nyahmampat yang paling berguna untuk proses backup mudah. Tidak perlu memindahterima perisian lain, sekiranya anda mempunyai pengetahuan menggunakannya.

Baik, pertama sekali. Pasang dulu 7-zip. Pindah terima daripada laman web pautan di atas.

Kemudian, hasilkan fail *.bat mengunakan notepad dengan nama backup tertentu yang anda suka. Katakan saya namakan fail tersebut dengan nama backupdir.bat

Kemudian, hasilkan pula fail *.txt dengan nama tertentu juga yang anda suka. Saya gunakan backupdir.txt

Hasilnya seperti berikut : (klik untuk besarkan)


Okay, sekarang mari kita edit kedua-dua fail yang kita bina tadi. Buka backupdir.bat dengan menggunakan notepad.
Kandungannya seperti berikut: (sila copy-and-paste)


@echo off
echo Creating backup for:
pause
for /F "tokens=1-4 delims=/ " %%i IN ('date /t') DO (
set DT_DAY=%%i
set DT_MM=%%j
set DT_DD=%%k
SET DT_YYYY=%%l)
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a backup_"%DT_DAY%-%DT_MM%-%DT_DD%".7z @backupdir.txt
pause


Baik, apa yang penting dalam kandungan fail backupdir.bat di atas adalah yang berwarna merah di atas. C:\Program Files\7-Zip\7z.exe merujuk kepada lokasi fail 7z.exe yang dipasangkan ke dalam komputer anda. Seterusnya backupdir.txt yang merujuk kepada fail backupdir.txt yang kita hasilkan awal tadi.

Okay, seterusnya, simpankan fail di atas. Kita teruskan dengan fail backupdir.txt. Kandungannya adalah senarai dipisahkan dengan barisan baru bagi setiap folder yang anda ingin buat salinan backup. Contohnya :

C:\wamp\www\eget\docs
E:\documents\php\


Letaklah seberapa banyak lokasi folder yang anda ingini, pastikan setiap lokasi dipisahkan dengan barisan baru.

Simpankan fail di atas.
Anda seterusnya sudah boleh bermula. Untuk memulakan proses backup, cuma perlu larikan backupdir.bat dan ikuti langkah pada skrin.

Oh ya, sebelum tamat, fail yang terhasil daripada larian fail backupdir.bat di atas mempunyai konvensi penamaan seperti berikut: backup_{hari}-{bulan}-{tahun}
.7z
Contohnya: backup_03-06-2009.7z

Dan satu lagi, untuk backupdir.txt sekiranya lokasi anda mempunyai ruang kosong, pastikan anda menggunakan " dan " untuk membuka dan menutup lokasi berkenaan.
Contohnya:
"C:\wamp\www\eget document\docs"

Tamat.

0 comments: