I've moved

*****************************
I've moved to another hosting. Click here.
I will no longer post updates in this account.
Please update your bookmark.
Future version of MLRT will be published and released on that site.
Thanks.

***********************************************

Sunday, February 26, 2006

Aplikasi : MRU-Destroyer

Projek ini dimulakan pada pertengahan 2003 dengan harapan untuk menyaingi produk lain seumpamanya di internet. Sekarang masih lagi diperingkat pembangunan. Tujuan projek ini adalah perisian ringkas yang dapat memadamkan kesan-kesan penggunaan fail oleh anda di dalam komputer anda. Anda sudah tentu biasa dengan history dan recently used files misalannya. Maka program ini dapat menghilang jejak yang mana anda pernah menaip dan menggunakan sebarang fail di dalam komputer sasaran. Namun begitu perisian ini masih dalam pembangunan di mana hanya sebilangan kecil 'jejak' yang dapat dipadamkan oleh perisian ini. Pangkalan Data perisian ini dilindungi dengan perlindungan enkripsi XOR.

Pindah terima : Versi 1.0 Rel.09072005 Win32 melalui skydrive
Nota :
Gunakan perisian ini di bawah risiko anda sendiri, terdapat beberapa lagi ralat antaramuka kecil yang masih dalam proses validasi. Namun begitu, perisian ini telah diuji selamat ketika menjalankan operasi pengesanan dan pembersihan.

0 comments: